Na poli designu, z.s.
Z pole šafránu, inventura lokální historie

Výstava otevírající téma revitalizace průmyslových brownfieldů.

Anotace: Pro pochopení současného stavu naší společnosti je nezbytné propojovat místní zdánlivě okrajové události s širším historickým kontextem. Výstava Z pole šafránu nabízí pohled na postupné proměny části obce Bílovice.

Koncepce výstavy: Šárka Kovařiková, Radek Hegmon, Dan Merta, Klára Pučerová, Richard Vodička

Grafické zpracování: Gabriela Polomíková

Poděkováni: Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv v Uherském Hradišti, Pavel Krystýn, Petr Fusek, Josef Martinec, studio Ellement, Kamil Mrva, Ludek del Maschio, Martina Hovořáková, Pavel Gurecký, Dušan Tománek, Julius Filip, Sylva Koudelková

Idea i realizace: 2023

Název firmy Na poli designu, z.s.
Web stránky https://www.poledesignu.cz/pole-designu/detail/uroda-z-pole-designu-sest-vystav-behem-wific-ven/

Přihláška do soutěže Created in Zlin

Do projektu Created in Zlin se můžou přihlásit produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál pocházející ze Zlínského kraje.

Podmínky účasti