Podmínky účasti

Základní charakteristika produktu/služby, které se do projektu Created in Zlin přihlásí, musí kumulativně splňovat následující parametry:

  • Produkt musí pocházet ze Zlínského regionu. Tedy firma/autor má sídlo nebo provozovnu na území Zlínského kraje.
  • Produkt je charakteristický kvalitním kreativním inovativním řešením. Produkt musí být původní a firma je vlastníkem všech práv k designu, ke tvarovému či ke grafickému řešení.
  • Projekt je ekologicky šetrný. Výroba produktu nebo provoz služby je bez negativních dopadů na životní prostředí.
  • Produkt/služba je na trhu volně dostupný a jeho prodej je pro firmu významný.
  • Produkt/služba je nový a byl na trh uveden nejdéle před 3 lety. Aktuálně tedy není starší než 1. 1. 2021.

Přihláška do soutěže Created in Zlin

Do projektu Created in Zlin se můžou přihlásit produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál pocházející ze Zlínského kraje.

Podmínky účasti