Představení Created in Zlin

Zlínský kraj vyniká četností a rozvojem kulturních a kreativních průmyslů. Ty mají významný potenciál pro další rozvoj regionu, a proto vznikla kampaň a ocenění Created in Zlin, která oslovuje širokou i odbornou veřejnost u nás i v zahraničí a propaguje tím produkty a služby ze Zlínského kraje.

Projekt upozorňuje na zajímavé produkty a služby, které byly navrženy a vznikly ve Zlínském kraji. Projekty, které se zrodily v hlavách a prošly rukama našich místních designérů, šikovných a tvořivých živnostníků a firem. Produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, oceňované pro svou originalitu. Je tak nástrojem na podporu a propagaci podnikání v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

Chceme, aby tato kampaň vzbudila pozornost lidí, zvýšila hrdost obyvatel na to, co vzniká v našem kraji a pozvedla zájem o daný obor a práci v něm. Neméně důležité je pak ocenění tvůrců a fakt, že si jejich práce všímáme.

Projekt Created in Zlín vyzdvihuje produkty a služby, které vznikly ve Zlínském kraji a jeho první ročník spolu s vyhlášením proběhl v listopadu 2021.

Celá kampaň Created in Zlin je realizována a financována v rámci programu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, jehož příjemcem je Zlínský kraj a partnerem Technologické inovační centrum.

Chceme vzbudit pozornost

Chceme, aby tato kampaň vzbudila pozornost lidí, zvýšila hrdost obyvatel na to, co vzniká v našem kraji a pozvedla zájem o daný obor a práci v něm. Neméně důležité je pak ocenění tvůrců a fakt, že si jejich práce všímáme.

Vyzdvihujeme kreativní produkty

Ocenění Created in Zlín vyzdvihuje kreativní produkty a služby, které vznikly ve Zlínském kraji. První ročník spolu s vyhlášením proběhl v listopadu 2021.

Celá kampaň Created in Zlin je realizována a financována v rámci programu Smart akcelerátor Zlínského kraje II, jehož příjemcem je Zlínský kraj a partnerem Technologické inovační centrum.

Proč se zapojit?

Projekt Created in Zlin, oslovuje širokou i odbornou veřejnost u nás i v zahraničí. Chceme upozornit a zviditelnit zajímavé produkty a služby, které jsou navrženy a vznikají ve Zlínském kraji.

Ocenění Created in Zlín hledá projekty, které se zrodily v hlavách a prošly rukama zlínských designérů, šikovných a tvořivých živnostníků a firem. Produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál. Je tak nástrojem na podporu a propagaci podnikání v oblasti kulturních a kreativních odvětví.
Pokud nějaký takový projekt máte, neváhejte se zapojit.

Foto ročník 2021

Přihláška do soutěže Created in Zlin

Do projektu Created in Zlin se můžou přihlásit produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál pocházející ze Zlínského kraje.

Podmínky účasti