Přihláška

  Přihláška do soutěže
  Created in Zlin


  Kontaktní informace

  Zadejte kontaktní informace na pověřeného pracovníka, nebo představitele společnosti, se kterým následně budeme moci komunikovat v průběhu dalšího procesu přihlášení a akceptace Vašeho produktu do katalogu.
  Přihlášení produktu/služby

  Vyplňte prosím údaje o produktu. Tyto údaje budou použity v katalogu a to v jeho tištěné i webové verzi. Dbejte tedy na přesnost údajů.  Vstupní hodnocení produktu

  Následující série otázek prověří, zda produkt nebo služba splňuje předpoklady pro přihlášení. Je zapotřebí naplnit předpoklady všechny. Pro účely vstupního hodnocení je pod pojmem produkt zahrnuta také služba.

  Produkt pochází ze Zlínského regionu

  Naše společnost, nebo její část má sídlo nebo provozovnu ve Zlínském Kraji.

  Výroba produktu je bez negativních dopadů na životní prostředí

  Produkt je původní

  Naše společnost je vlastníkem práv k designu, k tvarovému nebo grafickému řešení.

  Produkt je na trhu dostupný

  Jeho prodej je pro společnost významný.

  Produkt je nový (byl uveden na trh nejpozději před 3 lety)

  Souhlasy a potvrzení

  Následující série otázek prověří, zda je produkt, nebo služba splňuje předpoklady pro přihlášení. Je zapotřebí naplnit předpoklady všechny. Pro účely vstupního hodnocení je pod pojmem produkt zahrnuta také služba.

  Potvrzuji, že všechny vyplněné údaje jsou správné a pravdivé

  Souhlasím s umístěním a prezentací produktu / služby v katalogu

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s přípravou katalogu a organizací společenského večera

  Kopie vašich odpovědí bude zaslána
  na zadanou adresu.