Přihlašte se do CREATED IN ZLIN

Technologické inovační centrum (TIC) spouští možnost přihlášení do CREATED IN ZLIN. Přihlásit se mohou živnostníci či podniky všech velikostí. Podmínkou je, že musí mít sídlo či provozovnu ve Zlínském kraji a jejich kreativní produkt byl vymyšlen, vytvořen či vyroben na území kraje. Produkt či služba musí být bez dopadů na životní prostředí, musí se jednat dále o již dostupný produkt/ službu na trhu, to znamená, že nesmí být například pouze ve formě prototypu. Další požadavky jsou zveřejněny v pokynech. Více informací je možné získat také na TIC či ve Zlínském kreativním klastru, který je partnerem akce.

Online přihlašovací formulář je již otevřen do poloviny listopadu 2021.Výsledky hlasování a ocenění budou vyhlášeni 24. listopadu v hotelu Baltaci Atrium. Mezi přihlášenými nebude vybírat porota, ale přihlášení účastníci si přidělením bodů vyberou sami mezi sebou ty nejzajímavější a ohodnocení hodné produkty a služby.

Přihláška do soutěže Created in Zlin

Do projektu Created in Zlin se můžou přihlásit produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál pocházející ze Zlínského kraje.

Podmínky účasti