Prodlužujeme termín pro příjem přihlášek do 6. října 2023!

Termín pro přihlášení do CREATED IN ZLIN byl prodloužen až do 6. října 2023!  Přihlásit se mohou živnostníci či podniky všech velikostí. Podmínkou je, že musí mít sídlo či provozovnu ve Zlínském kraji a jejich kreativní produkt byl vymyšlen, vytvořen či vyroben na území kraje. Produkt či služba musí být bez dopadů na životní prostředí, musí se jednat dále o již dostupný produkt/ službu na trhu, to znamená, že nesmí být například pouze ve formě prototypu. Další požadavky jsou zveřejněny v pokynech. Více informací je možné získat také na TIC či ve Zlínském kreativním klastru, který je partnerem akce.

Přihláška do soutěže Created in Zlin

Do projektu Created in Zlin se můžou přihlásit produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál pocházející ze Zlínského kraje.

Podmínky účasti