CREATED IN ZLIN –
Nová značka v kraji

Zlínský kraj a Technologické inovační centrum (TIC) přichází s projektem CREATEDIN ZLIN (CiZ). Nefinančním partnerem CREATED IN ZLIN je Zlínský kreativní klastr.

CiZ je ocenění živnostníků a firem z celého Zlínského kraje, kteří své produkty a služby vytvořili a vyrobili ve Zlínském kraji a spadají do oblasti kreativních průmyslů a oborů. Takové průmysly a obory mají ve Zlínském kraji svou tradici a historii a projekt podporuje jejich současnost a budoucnost.

Projekt je financován z OP VVV a je realizován jako aktivita Smart akcelerátoru Zlínského kraje II. CiZ je nástrojem na podporu a propagaci podnikání v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Přihlašovat své kreativní výrobky a služby mohou podnikatele v průběhu podzimu 2021.

Přihláška do soutěže Created in Zlin

Do projektu Created in Zlin se můžou přihlásit produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, ceněné pro svou originalitu a potenciál pocházející ze Zlínského kraje.

Podmínky účasti